理赔说明

Trước khi khám bệnh phải gọi số điện thoại 4008105119 rồi bấm phím 1 tiếp để tư vấn sức khỏe

Kính thưa quý khách hàng:

        Trường hợp quý khách hàng muốn tìm hiểu về các hạng mục phục vụ bồi thường bảo hiểm tổng hợp dành cho những người sang Trung Quốc của Công ty hữu hạn cổ phần bảo hiểm dưỡng lão Bình An Trung Quốc thì xin mời hãy xem kỹ các nội dung dưới đây:

 

(I) TRÌNH TỰ BỒI THƯỜNG:

Trường hợp sau khi xảy ra sự cố bảo hiểm, trình tự quy phạm về bồi thường như sau:

1. Trường hợp do bệnh tật hoặc sự cố bất ngờ mà cần khám bệnh, thì phải thực tiếp gọi số điện thoại 4008105119, rồi bấm phím 1 tiếp, vậy bác sĩ cứu trợ sẽ tiến hành việc tư vấn sức khỏe của bạn, hướng dẫn việc khám bệnh và hướng dẫn những điều cần chú ý trong việc bồi thường. Trường hợp sau khi qua việc tư vấn sức khỏe và điều trị ngoại trú, bác sĩ xác nhận phải tiến hành việc điều trị nằm viện thêm thì có thể xin phép ứng tạm tiền với công ty cứu trợ, sau khi qua sự trao đổi, xác nhận giữa công ty cứu trợ và bệnh viện thì sẽ quyết định có phải thực hiện trình tự ứng tạm tiền để nằm viện. Đối với những trường hợp chưa qua bác sĩ của công ty cứu trợ tư vấn về việc khám bệnh, đăng ký hồ sơ, đồng thời chưa qua việc khám bệnh ngoại trú mà trực tiếp tiến hành việc điều trị nằm viện ( bao gồm trường hợp theo tình trạng bệnh tật mà chưa đạt tới mức độ điều trị nằm viện, lại yêu cầu bác sĩ khám ngoại trú đồng ý việc điều trị nằm viện thì công ty cứu trợ không chịu trách nhiệm về việc ứng tạm chi phí nằm viện. Đối với trường hợp không xin phép theo trình tự kể trên mà đã tiến hành việc ứng tạm chi phíđiều trị do cá nhân tự ứng tạm thì sẽ không thể nhận được chi phí bồi thường.

2. Trường hợp sự cố trọng đại thì có thể thông qua hình thức liên lạc dưới đây để báo cáo;

Số điện thoại tư vấn bồi thường, báo cáo: 4008105119,rồi bấm phím 1 tiếp đối với nơi chưa gọi được số 400, thì gọi số điện thoại: 010-67185217;

Tất cả trường hợp chưa qua gọi điện thoại 400 để báo cáo hoặc không thực hiện theo yêu cầu trong trình tự quy phạm, thì không thể nhận được chi phí bồi thường.

(II) CÁC LOẠI GIẤY TỜ CẦN PHẢI CÓ KHI GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

1). Tử vong hoặc thương tật ngoài ý muốn

A Bản sao hộ chiếu và Bản sao trang có visa của người được bảo hiểm

B Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật cần có giấy chứng nhận thương tật (do cơ quan giám định được chỉ định chứng nhận )

C Trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong thì phải cung cấp giấy chứng nhận tử vong

D Giấy chứng nhận quan hệ giữa người được bảo hiểm và người hưởng quyền lợi và Bản sao giấy chứng nhận thân phận của người được hưởng quyền lợi

E Trường hợp là tai nạn ngoài ý muốn cần nộp giấy chúng minh tai nạn ngoài ý muốn và tài liệu xác nhận của cơ quan liên quan ( trường hợp là tai nạn giao thông cần nộp giấy xác định trách nhiệm tai nạn giao thông do cơ quan giao thông cấp, trường hợp là sự cố rơi từ chỗ cao xuống, chìm nước v.v thì do công an hoặc cơ quan liên quan xuất trình tài liệu xác nhận về sự cố là thuộc bất ngờ hoặc tự tử, trường hợp gây nên sự cố là do uống rượu thì phải xuất trình bản báo cáo về hạm lượng của rượu cồn );


2). Điều trị tai nạn ngoài ý muốn

A Bản sao hộ chiếu và Bản sao trang có visa của người được bảo hiểm

B Bản tường trình tai nạn ngoài ý muốn và giấy chứng nhận (trường hợp là tai nạn giao thông cần nộp giấy xác định trách nhiệm tai nạn giao thông do cơ quan giao thông cấp)

C Bản gốc của biên lai thu chi phí

D Hồ sơ khám bệnh của mỗi lần khám bệnh, bảng kê chi tiết các chi phí đã trả, bản sao báo cáo kiểm tra, hóa nghiệm.


3) Khám ngoại trú và khẩn cấp

A Bản sao hộ chiếu và Bản sao trang có visa của người được bảo hiểm

B Bản gốc của biên lai thu chi phí

C Hồ sơ khám bệnh của mỗi lần khám bệnh ( bắt buộc đối chiếu thời gian của ca bệnh với thời gian của hoá đơn), bảng kê khai chi tiết các chi phí đã trả, bản sao báo cáo kiểm tra, hóa nghiệm.

Trường hợp đến mức chi trả̉ bắt đầu 650 NDT, phải cung cấp bản gốc hoá đơn, hồ sơ khám bệnh, bảng kê chi tiết các chi phí, bản sao báo cáo kiểm tra, hóa nghiệm mà dưới 650 NDT trở xuống..


4). Nhập viện điều trị

A Bản sao hộ chiếu và Bản sao trang có visa của người được bảo hiểm

B Trường hợp là tai nạn ngoài ý muốn cần nộp giấy chúng nhận về tai nạn ngoài ý muốn (Trường hợp là tai nạn giao thông cần nộp giấy xác định trách nhiệm tai nạn giao thông do cơ quan giao thông xuất trình)

C Bản gốc biên lai nhập viện, bản gốc của bảng kê chi tiết các chi phí

D Kết luận xuất viện hoặc Bản sao hồ sơ nhập viện


Sự giải thích đặc biệt trong mục từ 2) đến 4) kể trên:

(1) Trong văn kiện bồi thường cho mỗi lần cần phải ghi chép số tài khoản ngân hàng trong đại lục Trung Quốc của người được bảo hiểm hoặc thông tin tài khoản chính sác liên quan. . (Về nội dung cụ thể xin vui lòng liên hệ với 4008105119, rồi bấm phím 1 tiếp).

(2) Trường hợp một sự cố bảo hiểm mà người được bảo hiểm phải điều trị riêng biệt tại 2 bệnh viện (bao gồm 2) trở lên, thì phải xuất trình các văn kiện liên quan về mỗi lần điều trị như bản sao của giấy chứng nhận chẩn đoán, sổ khám bệnh v.v.

(3) Về Các bệnh viện điều trị thì phải tại các bệnh viện công lập trong cảnh đại lục nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng thời hạng mục và chi phí phải phù hợp với phạm vi thanh toán mà ghi trong quy định bảo hiểm y tế cơ bản của địa phuơng.


5). Việc xin phép chi phí nhân viên trợ giúp bệnh nhân

Bản gốc hóa đơn về chi phí nhân viên trợ giúp mà do bệnh viện hoặc công ty dịch vụ trợ giúp bệnh nhân xuất trình trong thời gian nằm viện.Địa chỉ gửi tài liệu xin bồi thường: 北京市朝阳区东三环中路55号双子座B座303室(北京环球医疗救援有限责任公司)

        Người nhận: 来华项目理赔部

        Điện thoại: 4008105119转1


Trường hợp có tranh cãi đối với những nội dung kể trên thì lấy sự giải thích của bản tiếng Trung làm chuẩn.